2014/820/EL: Ühelt poolt CARIFORUMi riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu alusel moodustatud CARIFORUMi-ELi ühisnõukogu otsus nr 1/2014, 24. oktoober 2014 , CARIFORUMi-ELi nõuandekomitees osalemise kohta