Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/915 av den 25 juni 2020 om godkännande av en annan ändring än en mindre ändring av produktspecifikationen för ett namn som tagits upp i registret över skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar (”Riso Nano Vialone Veronese” [SGB])