Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/915 z 25. júna 2020, ktorým sa schvaľuje podstatná zmena špecifikácie názvu zapísaného do registra chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení „Riso Nano Vialone Veronese“ (CHZO)