Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/915 al Comisiei din 25 iunie 2020 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [„Riso Nano Vialone Veronese” (IGP)]