Uitvoeringsverordening (EU) 2020/915 van de Commissie van 25 juni 2020 tot goedkeuring van een niet-minimale wijziging van het productdossier van een naam die is opgenomen in het register van beschermde oorsprongsbenamingen en beschermde geografische aanduidingen “Riso Nano Vialone Veronese” (BGA)