Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2020/915 2020 m. birželio 25 d. kuriuo patvirtinamas reikšmingas saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimas („Riso Nano Vialone Veronese“ (SGN))