Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/915 на Комисията от 25 юни 2020 година за одобрение на изменение, което не е несъществено, в продуктовата спецификация на наименование, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания „Riso Nano Vialone Veronese“ (ЗГУ)