Zbiór Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości i Sądu. Część I, Trybunał Sprawiedliwości. 2011 - 12B