Zadnja objava Sodišča Evropske unije v Uradnem listu Evropske unije UL C 274, 9.10.2010