Zahteva za svetovalno mnenje Sodišča Efte, predložena s strani Statens helsepersonellnemnd, z dne 25. januarja 2011 v primeru pritožbe A (Zadeva E-1/11)