Zaak C-318/20: Beschikking van het Hof (Tiende kamer) van 26 november 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Vodafone Italia SpA, Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze / Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (Prejudiciële verwijzing – Beginsel van verbod van discriminatie op grond van nationaliteit – Nationale voorschriften inzake de tarifering van interceptie-activiteiten op bevel van de gerechtelijke autoriteiten – Niet-eerbiediging van het beginsel van volledige vergoeding van de kosten van de telecommunicatie-exploitanten – Artikel 53, lid 2, en artikel 94 van het Reglement voor de procesvoering van het Hof – Onvoldoende precisering van de feitelijke en juridische context van het hoofdgeding en van de redenen waarom een antwoord op de prejudiciële vragen noodzakelijk is – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)