Asia C-318/20: Unionin tuomioistuimen määräys (kymmenes jaosto) 26.11.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Voidafone Italia SpA v. Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ja Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (Ennakkoratkaisupyyntö – Kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän kielto – Oikeusviranomaisen määräämästä tietoliikenteen seurannasta maksettavaa tariffia koskeva kansallinen lainsäädäntö – Televiestintäoperaattoreiden kustannusten täysimääräisen korvaamisen periaatteen sivuuttaminen – Pääasian oikeusriidan tosiseikkoja ja siihen sovellettavaa lainsäädäntöä koskevien riittävien täsmennysten sekä ennakkoratkaisukysymyksiin annettavan vastauksen tarpeellisuutta koskevien perustelujen puuttuminen – Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)