Predbežné oznámenie o koncentrácii (Prípad č. COMP/M.4441 — EN+/Glencore/Sual/UC Rusal) Text s významom pre EHP