Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 31. ledna 2019 o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Rakousko opravňuje, aby v zájmu Evropské unie přijalo přistoupení Ekvádoru a Ukrajiny k Haagské úmluvě o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí z roku 1980 (COM(2018)0527 – C8-0375/2018 – 2018/0277(NLE))