Kohtuasi C-157/19 P: Euroopa Kohtu (kaheksas koda) 1. oktoobri 2020. aasta otsus – Ehab Makhlouf versus Euroopa Liidu Nõukogu (Apellatsioonkaebus – Ühine välis- ja julgeolekupoliitika – Süüria Araabia Vabariigi suhtes võetud piiravad meetmed – Meetmed Süürias tegutsevate juhtivate ettevõtjate suhtes – Isikute loetelu, kelle suhtes kohaldatakse rahaliste vahendite ja majandusressursside külmutamist – Hageja nime lisamine – Tühistamishagi)