Pisno vprašanje E-006301/11 Willy Meyer (GUE/NGL) za Komisijo. Ksenofobni napadi v Španiji – konec preverjanja identitete na podlagi etničnih in rasnih značilnosti