Zadeva T-524/12: Tožba, vložena 3. decembra 2012 – Recaro proti UUNT – Certino Mode (RECARO)