Pisno vprašanje E-011438/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) za Komisijo. Posegi za povečanje konkurenčnosti v modnem sektorju