Zadeva T-377/06: Tožba, vložena 14. decembra 2006 — Comap proti Komisiji