Pisno vprašanje E-001500/11 Willy Meyer (GUE/NGL) za Komisijo. Tveganja, s katerimi se pri pedikuri srečujejo osebe s sladkorno boleznijo