Pisno vprašanje P-1618/10 vlaga Catherine Stihler (S&D) za Svet. Pravice invalidnih otrok