Skupno podjetje SESAR – Proračun za leto 2012 in kadrovski načrt za leto 2012