Wspólne przedsięwzięcie SESAR – Budżet 2012 i plan zatrudnienia na 2012 r.