Fællesforetagenet SESAR — Budget 2012 og stillingsfortegnelse for 2012