Helyesbítés az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes emberi fogyasztásra szánt állatok és áruk szállítmányainak az Unióba történő beléptetésére vonatkozó követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2019. március 4-i (EU) 2019/625 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelethez (Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 131., 2019. május 17.)