Sporočilo Komisije v okviru izvajanja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/22/ES o merilnih instrumentih (Umik objave sklicevanja na normativne dokumente, ki jih je pripravil OIML, in seznama delov normativnih dokumentov, ki izpolnjujejo bistvene zahteve (v skladu s členom 16.3 Direktive)) Besedilo velja za EGP