Izvedbeni sklep Komisije z dne 4. oktobra 2011 o evropskem registru dovoljenih tipov železniških vozil (notificirano pod dokumentarno številko C(2011) 6974) Besedilo velja za EGP