Pisno vprašanje E-010813/11 Georgios Stavrakakis (S&D) za Komisijo. Prihodnja kohezijska politika, partnerstvo in veljavna nacionalna pravila