Predlog sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske Unije, ki so se sestali v okviru sveta, o podpisu in začasni uporabi Sporazuma o skupnem zračnem prostoru med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi