TITJUR Manzoni Združeni sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Warner - 20. septembra 1977. # Renato Manzoni proti Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tribunal du travail de Charleroi - Belgija. # Zadeva 112-76. # Fonds national de retraite des ouvriers mineurs proti Giovanni Mura. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Cour du travail de Mons - Belgija. # Zadeva 22-77. # Fernando Greco proti Fonds national de retraite des ouvriers mineurs. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Tribunal du travail de Charleroi - Belgija. # Zadeva 37-77. # Antonio Giuliani proti Landesversicherungsanstalt Schwaben. # Predlog za sprejetje predhodne odločbe: Sozialgericht Augsburg - Nemčija. # Socialna varnost delavcev migrantov. # Zadeva 32-77.