P7_TA(2012)0467 Program za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. decembra 2012 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu Evropske unije za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme in o spremembah Uredbe (ES) št. 106/2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme (COM(2012)0109 – C7-0077/2012 – 2012/0049(COD)) P7_TC1-COD(2012)0049 Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. decembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 106/2008 o programu Skupnosti za označevanje energetske učinkovitosti pisarniške opreme