Sprawa C-712/20: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landgericht Köln (Niemcy) w dniu 24 grudnia 2020 r. – GJ / Ryanair DAC