Kohtuasi T-694/17: Üldkohtu 11. juuli 2018. aasta otsus – Link Entertainment versus EUIPO – García-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) (Euroopa Liidu kaubamärk — Tühistamismenetlus — Euroopa Liidu kujutismärk SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS — Euroopa Liidu varasem sõnamärk AVORY — Suhteline keeldumispõhjus — Segiajamise tõenäosus — Tähiste sarnasus — Teenuste sarnasus — Määruse (EÜ) nr 207/2009 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 53 lõike 1 punkt a (nüüd määruse (EL) nr 2017/1001 artikli 8 lõike 1 punkt b ja artikli 60 lõike 1 punkt a))