Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.10110 — IKB/Hypoport/Fundingport) Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES) 2021/C 54/04