Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.10110 — IKB/Hypoport/Fundingport) Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP) 2021/C 54/04