Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec M.10110 — IKB/Hypoport/Fundingport) Vec, ktorá môže byť posúdená v rámci zjednodušeného postupu (Text s významom pre EHP) 2021/C 54/04