Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.10110 — IKB/Hypoport/Fundingport) Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ) 2021/C 54/04