Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/172 z dne 6. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za 3-fitazo, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 101.672), kot krmni dodatek za odstavljene pujske, prašiče pitance, svinje, pitovne piščance, purane za pitanje, kokoši nesnice, race in vse druge manj pomembne aviarne vrste, okrasne ptice in o novem dovoljenju za piščance za nesnice ali za razplod, purane za razplod ali plemenske kokoši in sesne pujske ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 243/2007, (ES) št. 1142/2007, (ES) št. 165/2008, (ES) št. 505/2008 in (EU) št. 327/2010 (imetnik dovoljenja BASF SE) (Besedilo velja za EGP)