Zadeva C-614/11: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 30. novembra 2011 – Niederösterreichische Landes-Landwirtschaftskammer proti Anneliese Kuso