Pisno vprašanje E-8852/10 Alfredo Pallone (PPE) za Komisijo. Prekomerna raba naravnih virov Zemlje