Písemný dotaz P-0700/07 Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) Radě. Bránění v přístupu k metodickým údajům, které se týkají posouzení hrozeb organizované trestné činnosti (OCTA), ze strany Evropského policejního úřadu (Europol)