Lieta C-20/16: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 15. janvārī iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Wolfram Bechtel, Marie-Laure Bechtel/Finanzamt Offenburg