Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2017 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie AT.39881 – Systemy bezpieczeństwa pasażerów dla producentów samochodów japońskich – Sprawozdawca: Luksemburg