Sodba Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 14. septembra 2011. # Ingo-Jens Tegebauer proti Evropskemu parlamentu. # Pravica do peticije - Peticija, naslovljena na Parlament - Odločba o arhiviranju - Ničnostna tožba - Akt, zoper katerega je mogoče vložiti pravno sredstvo - Dopustnost - Obveznost obrazložitve. # Zadeva T-308/07. TITJUR