Pisno vprašanje E-8044/10 Diogo Feio (PPE) za Komisijo. SATA – nakup zračnih plovil