2011/341/SZVP: Sklep Političnega in varnostnega odbora Atalanta/2/2011 z dne 15. junija 2011 o imenovanju poveljnika operacije EU v vojaški operaciji Evropske unije kot prispevku k odvračanju, preprečevanju in zatiranju piratstva ter oboroženih ropov pred somalsko obalo (Atalanta)