Ukrep ne pomeni državne pomoči v smislu člena 61(1) Sporazuma EGP