predmet T-412/18: Presuda Općeg suda od 12. srpnja 2019. — mobile.de protiv EUIPO-a — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost „Rezon” (mobile.ro) („Žig Europske unije — Postupak za proglašavanje žiga ništavim — Figurativni žig Europske unije mobile.ro — Raniji nacionalni figurativni žig mobile — Stvarna uporaba ranijeg žiga — Članak 18. Uredbe (EU) 2017/1001 — Relativni razlog za odbijanje — Vjerojatnost dovođenja u zabludu — Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe br. 2017/1001”)