Дело T-412/18: Решение на Общия съд от 12 юли 2019 г. — mobile.de/EUIPO — Дружуство с ограничена отговорност „Резон“ (mobile.ro) (Марка на Европейския съюз — Производство за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Европейския съюз „mobile.ro“ — По-ранна национална фигуративна марка „mobile“ — Реално използване на по-ранната марка — Член 18 от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Относително основание за отказ — Вероятност от объркване — Член 8, параграф 1, буква б) от Регламент № 2017/1001)