Pisno vprašanje E-0070/10 vlaga Diogo Feio (PPE) za Komisijo. Zvišanje provizij za mednarodna nakazila pri portugalskih bankah: možna kršitev pravic potrošnikov